تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Eus
Label: Soft
Released: 31.01.2016
Type: Album
Style: Electronic, Ambient, Experimental, Noise
Size: 119 MB

Tracklist:
1. Abrir, Soltar 02:49
2. Lidea 06:29
3. Como Un Río 05:14
4. Cisne 02:02
5. Aleth 05:12
6. Ficciones 05:05
7. Velo 02:58
8. Luminar I 04:38
9. Luminar II 02:34
10. Luminar III 05:45
11. Expectiva 05:26
12. A Terra 02:15

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.