تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Coming Soon!!!
Label: Spin Twist
Catalog: SPN1DIGI278
Released: 29.01.2016
Type: Album
Style: Electronic, Progressive, Psychedelic, Trance
Size: 127 MB

01. Anti Social Media (feat. Bryan Kearney) 07:20
02. Ghetto Rebels 06:50
03. Instant Rush 06:21
04. Prism 05:58
05. Halloween (feat. Skazi) 05:32
06. Pyramid 06:45
07. Fluid Karma 05:15
08. Trance Powder 06:35
09. Pyramid (Club Mix) 05:20
10. Never be The Same 04:26

[IFOLDER]http://rusfolder.com/44686042[/IFOLDER]
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.