تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Koan
Label: Blue Tunes Chillout
Catalog: BTCDR013
Released: 28.01.2016
Type: Album
Style: Electronic, Chillout, House, Progressive
Size: 284 MB

01. Obsession (White mix) (09:46)
02. Enchanted Cave (White mix) (09:45)
03. Delusion (Black mix) (09:16)
04. False Astronomy (Roeth & Grey mix) (08:14)
05. Zero Transit (Roeth & Grey mix) (10:20)
06. Runaway (Roeth & Grey mix) (09:49)
07. Dark Impulse (Black mix) (11:44)
08. The Voyeur (Black mix) (08:31)
09. Dark Impulse (White mix) (07:56)
10. HriAmfaxi (Moon Chariot mix) (09:03)
11. Voices Of Etna (10:36)
12. Ljusalfheim (09:27)
13. Tristan & Isolde (Eddur mix) (09:18)

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.