تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Developer: Reveal Sound
Developer تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. - Format: VSTi
Bit depth: 32bit, 64bit
Medicine: Disinfected
System requirements:
CPU with SSE2, Win XP / Vista / 7/8/10 host with support VST2.4 format plug-ins Description:
The table-wave synthesizer Spire, is:
- 4 tone generator (oscillators) (morphing, amplitude modulation, frequency modulation, ... to 9 votes each in unison, unison 9 types);
- 4 LFO (baseband generator);
- Mikrodreyf tone generators and LFO (small randomization frequencies to approach the "analogovogovomu sound").
- 4 Envelopes (Envelope Generator);
- 2 stepper (Stepper);
- 16 step arpeggiator;
- 2 with 12 different ****** types ******;
- The enormous combinatorial capacity of possible modulation switching matrix (4 Macro 4 envelopes, 4 LFO waveform morphing, modulation matrix 15 slots each with 2 sources and 4 goals);
- Effect processor (Shaper / Decimator, Phaser / Vowel , Chorus / Flanger, Delay, Reverb);
- Scalable interface (100%, 150%, 200%).

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.Password : trancebaz.ir