درود

پروژه تک نفره Gerardo Roschini آهنگساز ایتالیایی

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.


2003 Zatox-Caput_Mundi_E.P.-Vinyl-2003-SND (CBR 192 kbps)
2003 Zatox-Eternity-EP-Vinyl-2003-SND (CBR 192 kbps)
2005 Zatox-Overdose_E.P.-Vinyl-2005-SND (CBR 192 kbps)
2005 Zatox_-_Apocalypse-(WKD1064)-Vinyl-2005-NBD (VBR V2)
2005 Zatox_-_Microcheck-EP-(DBS666)-Vinyl-2005-NBD (VBR V2)
2006 WASH-Radio_Alarm_(ZATOX_MIX)-WEB-2006-Homely (CBR 320 kbps)
2006 Zatox-Bad_Time__MofokluWKD1073)-READ_NFO-Retail_Vinyl-2006-HDF (VBR V2)
2006 Zatox_-_Bad_Time__Mofoclub-Promo_Vinyl-2006-QMI (VBR V2)
2006 Zatox_-_Bad_Time__MofokluWKD1073)-WEB-2006-HB (CBR 320 kbps)
2006 Zatox_-_Scanner_EP-(WKD1070)-WEB-2006-HB (CBR 320 kbps)
2006 Zatox_-_Scanner_EP-Vinyl-2006-QMI (VBR V2)
2007 Activator_And_Zatox-Get_Drunk-Vinyl-2007-SND (VBR V2)
2007 Activator_Vs_Zatox-Get_Drunk-(ACT072)-WEB-2007-Homely (CBR 320 kbps)
2007 Da_Revolutionists_-_Postal_(Zatox_Remix)-(BL10156)-WEB-READ_NFO-2007-Homely (CBR 320 kbps)
2007 Smashing_Guys_-_Step_Inside_The_Party_(Zatox_Remix)-(WEB)-2007-ATRium (CBR 320 kbps)
2007 Zairon_-_Acid_Park_(Zatox_Mix)-(WEB)-2007-ATRium (CBR 320 kbps)
2007 Zatox_-_Piper_Cut-(WEB)-2007-ATRium (CBR 320 kbps)
2007 Zatox_And_Activator-Dont_Let_It_Go-WEB-2007-Homely (CBR 320 kbps)
2007 Zatox_And_Activator_-_Cant_Stop__So_Fight-(WKD1077)-WEB-2007-HB (CBR 320 kbps)
2007 Zatox_And_Activator_-_Cant_Stop__So_Fight-Vinyl-2007-QMI (VBR V2)
2007 Zatox_And_Activator_-_Dont_Let_It_Go-Vinyl-2007-QMI (VBR V2)
2008 Activator_And_Zatox_-_Still_Drunk__Freedom-Vinyl-2008-QMI (VBR V2)
2008 Activator_And_Zatox_-_Still_Drunk__Freedom-WEB-2008-Homely (CBR 320 kbps)
2008 Dominator-Scream_(Zatox_Mix)-(BL10070-X)-WEB-2008-Homely (CBR 320 kbps)
2008 Hard'onez_-_Better_Dayz_Zatox_Remix-(BL10076-X)-WEB-2008-Be (CBR 320 kbps)
2008 Hard_Onez_-_Better_Dayz_(Zatox_Remix)_(BL10076-X)-WEB-2008-SRG (CBR 320 kbps)
2008 Zatox_-_Bad_Time-(3700368484876)-WEB-2008-Tra (CBR 320 kbps)
2008 Zatox_-_So_High-Vinyl-2008-QMI (VBR V2)
2008 Zatox_-_So_High__Feel_The_Bass-WEB-2008-JiM (CBR 320 kbps)
2009 Activator_And_Zatox-Oxygen-(WKD1084)-WEB-2009-UKHx (CBR 320 kbps)
2009 Tatanka_And_Zatox-Gangsta__Hardstyle_Family-(DJUZ018)-WEB-2009-UKHx (CBR 320 kbps)
2009 The_R3bels_And_Zatox-Choirs__Pumping_Blood-WEB-2009-UKHx (CBR 320 kbps)
2009 Vyolet-Master_And_Slave__Incl_Zatox_Remix-WEB-2009-UKHx (CBR 320 kbps)
2009 Zatox_-_Vintage_EP-(WKD1086)-WEB-2009-HB (CBR 320 kbps)
2009 Zatox_-_Vintage_EP-Vinyl-2009-QMI (VBR V2)
2009 Zatox_and_Activator-Oxygen-(WKD1084)-WEB-2009-iWD (CBR 320 kbps)
2009 Zatox_And_Activator_-_Oxygen-Vinyl-2009-QMI (VBR V2)
2009 Zatox_Meets_The_R3bels-Choirs_Pumping_Blood-(WKD1083)-Vinyl-2009-SSK (CBR 192 kbps)
2009 Zatox_Meets_The_R3bels_-_Choir__Pumping_Blood-Vinyl-2009-QMI (VBR V2)
2009 Zatox_presents_Vyolet-Master_And_Slave_(WKD1081)-Vinyl-2009-NBD (VBR V2)
2009 Zenith_And_Zatox-Can_You_Feel_It-(TRC016)-WEB-2009-UKHx (CBR 320 kbps)
2010 VA-Zatox_Greatest_Hits_And_More-WEB-2010-EDML (CBR 320 kbps)
2010 VA_-_Gold_EP-(ACT100G)-WEB-2010-HB (CBR 320 kbps)
2010 Zatox-Raw_Style_EP-(ITAL003)-WEB-2010-UKHx (CBR 320 kbps)
2010 Zatox_-_Creation_E.P.-(ITAL001)-WEB-2010-HB (CBR 320 kbps)
2010 Zatox_-_Raw_Style_EP-(ITAL003)-Vinyl-2010-HB_INT (VBR V2)
2010 Zatox_and_A-Lusion_-_No_One_Excluded-(ITAL006)-WEB-2010-HB (CBR 320 kbps)
2010 Zatox_and_Tatanka-Kickin_Ass__Loops_and_Things-(ITAL007)-WEB-2010-UKHx (CBR 320 kbps)
2011 Coone_And_Zatox_-_Audio_Attack-(DWX053)-Vinyl-2011-HB_INT (VBR V0)
2011 D-Block_and_S-Te-Fan_Ft._Zatox_-_Madhouse-(EVO016)-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2011 Tatanka_and_Zatox_Pres._Wild_Mother****ers_-_Hard_Bass-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2011 VA_-_Breathe__Indoctrination-(A2REC016)-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2011 VA_-_Italian_Hardstyle_EP-(ITAL018)-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2011 Zatox-Motherland_EP-(ITAL017)-WEB-2011-EDML (CBR 320 kbps)
2011 Zatox-No_Way_Back_(Qlimax_Anthem_2011)-Promo-2011-SONDMATAD (CBR 320 kbps)
2011 Zatox_-_Another_Level_EP-(ITAL017)-WEB-2011-SRG_iNT (CBR 320 kbps)
2011 Zatox_-_Irreplaceable-WEB-2011-HB_INT (CBR 320 kbps)
2011 Zatox_-_Irreplaceable__Cant_Hold_Us_Back-(ITAL010)-REPACK-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2011 Zatox_and_Zany_-_Oldskool-(ITAL011)-WEB-2011-HB (CBR 320 kbps)
2012 Headhunterz_and_Zatox_Ft._Nikkita_-_The_Perfect_Weapon-WEB-2012-HB_INT (VBR V0)
2012 Zatox_-_Creation_(X-Pander_Remix)-(XPFREE013)-WEB-2012-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_D.E.C.I.B.E.L._(Official_Decibel_Anthem_2012)-(ITAL028)-WEB-2012-HB (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_****_You_Up-(ITAL026)-WEB-2012-SRG (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_My_Life-(ITAL024)-WEB-2012-HB (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_The_Noisemaker_(Code_Black_Remix)-(WKD1094)-WEB-2012-HB (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_Unite-(ITAL025)-WEB-2012-SRG (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_-_Winter-(ITAL020)-WEB-2012-HB (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_And_Max_Enforcer_-_It_Must_Be-(ITAL022)-WEB-2012-SRG (CBR 320 kbps)
2012 Zatox_feat_The_Eretik_vs_Kendra_-_*****_Slap-WEB-2012 (CBR 320 kbps)
2013 Brennan_Heart_and_Zatox_-_Fight_The_Resistance-(WER015)-WEB-2013-HB_INT (CBR 320 kbps)
2013 Dacompazz_ft_Digiproverz_-_Cant_Die_(Zatox_Tribute)-(HLR007)-PROPER-WEB-2013-SOB (CBR 320 kbps)
2013 Dimitri_Vegas_and_Like_Mike_-_Wakanda_(The_Remixes)_(Incl._Zatox_Remix)-(STH029)-WEB-2013-HB (CBR 320 kbps)
2013 Ran-D_vs._Zatox_-_Hectic-(SCANTRAXX117)-WEB-2013-SRG (CBR 320 kbps)
2013 The_Prophet_and_Zatox_-_Prozaxx_(X-Pander_Kick_Edit)-(XPFREE021)-WEB-2013-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2013 Zatox_-_Check_Out_The_Drop-(UNITE001)-WEB-2013-HB_INT (CBR 320 kbps)
2013 Zatox_-_You_Make_The_Change-(UNITE003)-WEB-2013-SRG (CBR 320 kbps)
2013 Zatox_and_Activator_-_Cant_Stop_(Koller_RMX)-WEB-2013-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2013 Zatox_and_The_R3belz_-_Good_and_Evil-(SCANTRAXX116)-WEB-2013-HB (CBR 320 kbps)
2013 Zatox_and_Villian_-_Action-(UNITE002)-WEB-2013-HB (CBR 320 kbps)
2014 2_Unlimited_-_No_Limit_(Zatox_Remix)-WEB-2014-HB_INT (CBR 320 kbps)
2014 Tatanka_and_Zatox_-_Gangsta_(WMF_Decibel_Edit)-WEB-2014-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2014 TNT_and_Zatox_-_Intensity-(TTC113)-WEB-2014-HB (CBR 320 kbps)
2014 Zatox-New_World_Order-2CD-2014-wAx (VBR V0)
2014 Zatox_-_New_World_Order-WEB-2014-ZzZz (CBR 320 kbps)
2014 Zatox_-_Nobody_Likes_My_Kicks_(DJ_Tool)-WEB-2014-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2014 Zatox_and_Dave_Revan_-_Hardstyle_Anytime-WEB-2014-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2014 Zatox_and_Vamper_-_The_Crew_(D-Verze_Hardertrance_Remix)-(DVFREE006)-WEB-2014-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2014 Zatox_and_Vamper_-_The_Revolution_(D.E.Q_Remake)-WEB-2014-SOB_INT (CBR 160 kbps)
2014 Zatox_vs_Brennan_Heart_vs_Alesso_-_Everybody_Fight_The_Resistance_(Dazzbourgh_Mash-Up)-WEB-2014-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2015 Activator_and_Kronos_-_Satana_(Zatox_Remix)-(ACTDIG086)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)
2015 Zatox-****_The_System-(UNITE046)-READ_NFO-WEB-2015-gnvr (CBR 320 kbps)
2015 Zatox-Rumble_In_The_Jungle-(UNITE058)-WEB-2015-UKHx (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_-_Back_To_You_(Archetypez_Remix)-WEB-2015-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_-_NWO_EP1-(UNITE034)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_-_NWO_EP2-(UNITE035)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_-_NWO_EP3-(UNITE042)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_-_NWO_Free_Package-WEB-2015-SOB_INT (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_and_Audiofreq_-_Back_To_The_Underground-(UNITE047)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_and_Dave_Revan_-_Liberation-(UNITE045)-WEB-2015-SRG (CBR 320 kbps)
2015 Zatox_ft_Max_P_-_The_Last_Resort_(The_Qontinent_2015_Anthem)-WEB-2015-HB (CBR 320 kbps)

QUINTINO & SANDRO SILVA VS BENNY BENASSI - EPIC ILLUSION (ZATOX HARDMIX) (5:02 - CBR 320 kbps)
SANDRO SILVA & QUINTINO - EPIC (ZATOX HOTEL DJ TOOL) (2:24 - CBR 320 kbps)
Tat & Zat - The MJ Syndrome (6:08 - CBR 320 kbps)
ZATOX - ATMOSPHERE (FREE TRACK) (4:54 - CBR 320 kbps)
Zatox - Check Out The Drop (5:10 - CBR 320 kbps)
ZATOX - NO BODY LIKES MY KICKS (4:34 - WAV)
ZATOX - NO WAY BACK (QLIMAX ANTHEM 2011) (4:48 - CBR 320 kbps)
Zatox vs Alesso - Everybody Raise Your Head ( Are u ready hard mix) (4:30 - WAV)
Zenith Vs Mauro Picotto - I'm Your Proximus DJ (Zatox Bootleg) (4:56 - WAV)

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.