تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Unusual Cosmic Process
Label: Microcosmos
Released: 23.11.2015
Type: Album
Style: Electronic, Ambient, Chillout, Downtempo, Psychedelic
Size: 177 MB

01. Unusual Cosmic Process - Utopia (09:48)
02. Unusual Cosmic Process - Last Night In Tokyo (08:52)
03. Unusual Cosmic Process - New World (10:00)
04. Zodiac - Provincial Disco (Unusual Cosmic Process Remix) (08:04)
05. Unusual Cosmic Process - Countdown (09:41)
06. Tentura - Theme Patcher (Unusual Cosmic Process Remix - Album Version) (10:44)
07. Unusual Cosmic Process - Octospace (08:32)
08. Zymosis - Zeta Being (Unusual Cosmic Process Remix) (11:18)

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.