تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
Released:18 Oct 2005
Genre:Rock
Style:Post Rock, Shoegaze
Tracklist:


1 The Revolution Will Be Streaming 4:16
2 This Shameless Moment 4:15
3 With A Red Suit You Will Become A Man 3:37
4 Silence Lends A Face To The Soul 4:40
5 Isolated By The Secrets Of Your Fellow Men 7:09
6 The Shaping Of A Helpless Joy 4:52
7 Marked With The Knowledge 3:38
8 A Greatness At The Cost Of Goodness 5:47
9 How We Conquered The Western World On Horseback 3:52
10 The Lame Shall Enter First 6:30
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.