تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Genre: Electronic
Style: Techno, Tech House, House
Year: 2015
Size: 199 MB

Tracklist

–Mauro Picotto Proximus Medley With Adiemus 6:21
–Mauro Picotto & Riccardo Ferri Space 7:01
–Mauro Picotto & Riccardo Ferri Time To Wake Up (Mauro Vox Mix) 5:27
–Mauro Picotto & Riccardo Ferri Atomic 6:22
–Mauro Picotto Lifeblood 7:29
–Mauro Picotto Eterea 7:09
–Mauro Picotto The Whistle 6:22
–Mauro Picotto & Riccardo Ferri My Friend Tesla (Frankyeffe Remix) (Album Edit) 7:40
–Mauro Picotto, Devid Born 5:33
–Mauro Picotto, Devid Morning Time 6:18
–Mauro Picotto Flashback 7:01
–Mauro Picotto Night Crawling 6:56

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.