تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Label: Zer01 Music ‎– none
Series: Nowa Galactica –
Format: CD, Album, Limited Edition
Country: UK
Released: 11 Sep 2015
Genre: Electronic
Style: Psy-Trance

Tracklist
1 –Waio Searching For Signals 8:59
2 –Waio Polen Planet 8:45
3 –Waio Supernowa 7:48
4 –Waio Stellar Travel 7:29
5 –Headroom Rebirth Control (Waio Remix) 8:44
6 –Sonic Species Generation-X (Waio Remix) 7:54
7 –Tristan & Raja Ram LSD (Waio Remix) 6:59
8 –Mindfold Modulators (Waio Remix) 8:20
9 –Waio & Chromatone Underground Universe 7:42

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.