تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Dusty Kid
Label: Isolade
Catalog: ISOLA 005 CD
Released: 04.09.2015
Style: Electronic, Techno

Tracklist:

1. The Wedding 01:07
2. We Are The Troglodytes 05:40
3. Innu 04:32
4. Fura Prana 04:53
5. Masua 02:45
6. Durke 11:21
7. The Arsonist 12:12
8. Doa 04:27
9. Gairo Vecchio 38C 04:17
10. Arvschida 06:33
11. Not So Green Fields 06:30تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.