سلام و درود خدمت بچه های گل انجمن
بچه ها کی از تهران هس که به طور حرفهای (مسلط) با logix pro کار کنه؟ اگه میشناسینم معرفی کنین واسه اموزش میخوام